Chậu đá mài hình trụ màu trắng đá đen 59x44 cm - XDM000291

Liên hệ mua


Số lượng:   

Đặc điểm

Tìm hiểu thêm