Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu đen nhám miệng trắng viền vàng đồng 30x30 cm - CDC000318

Liên hệ mua


Số lượng:   

Đặc điểm

Tìm hiểu thêm