Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu đen nhám miệng trắng viền vàng đồng 50x50 cm - CDC000316

Liên hệ mua


Số lượng:   

Đặc điểm

Tìm hiểu thêm