Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng hồng viền vàng đồng 40x40 cm - CDC000322

Liên hệ mua


Số lượng:   

Đặc điểm

Tìm hiểu thêm