Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xám viền vàng đồng 30x30 cm - CDC000313

Liên hệ mua


Số lượng:   

Đặc điểm

Tìm hiểu thêm