Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xám viền vàng đồng 40x40 cm - CDC000312

Liên hệ mua


Số lượng:   

Đặc điểm

Tìm hiểu thêm