Chính sách đổi trả
(+84)96 845 2088

Chính sách đổi trả

Chính sách đổi hàng:

  1. Quy định đổi trả
  • Khách hàng vui lòng kiểm tra hàng kỹ trước khi ký nhận với đơn vị vận chuyển. Wedecor sẽ không chịu trách nhiệm cho các trường hợp trả hàng lỗi do không kiểm tra kỹ.
  • Thời gian đổi trả hàng trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận hàng.
  • Sản phẩm đổi phải cùng giá hoặc có giá cao hơn.
  • Không áp dụng đổi trả với sản phẩm đã qua sử dụng.
  • Khách hàng vui lòng thanh toán chi phí đổi trả hàng nếu hàng được đổi sau khi quý khách đã ký xác nhận nhận hàng từ đơn vị vận chuyển.
  1. Quy trình đổi trả:
  • Đổi trả trực tiếp qua đơn vị vận chuyển: Khách hàng gửi trả trực tiếp qua đơn vị vận chuyển ngay tại thời điểm nhận hàng.
  • Đổi trả trực tiếp tại cửa hàng: Khách hàng vui lòng mang sản phẩm đến cửa hàng Wedecor để được hỗ trợ đổi sản phẩm.