Chậu hoạ tiết

Chậu xi măng tròn vát đáy hoạ tiết chiếc lá | wax xanh 24 x 24
Chậu xi măng tròn vát đáy hoạ tiết chiếc lá | wax xanh 24 x 24
Mã: CDC000455
Chậu xi măng tròn vát đáy hoạ tiết chiếc lá | wax xanh 35 x 35
Chậu xi măng tròn vát đáy hoạ tiết chiếc lá | wax xanh 35 x 35
Mã: CDC000454
Chậu xi măng tròn vát đáy hoạ tiết chiếc lá | wax xanh 46 x 46
Chậu xi măng tròn vát đáy hoạ tiết chiếc lá | wax xanh 46 x 46
Mã: CDC000453
Chậu xi măng tròn vát đáy hoạ tiết chiếc lá | wax xanh
Chậu xi măng tròn vát đáy hoạ tiết chiếc lá | wax xanh
Mã: CDC000452
Chậu để bàn mini Origami | Wax màu vàng 11x8 cm
Chậu để bàn mini Origami | Wax màu vàng 11x8 cm
Mã: CDC000439
Chậu để bàn mini Origami | Wax màu hồng 11x8 cm
Chậu để bàn mini Origami | Wax màu hồng 11x8 cm
Mã: CDC000438
Chậu để bàn mini Origami | Wax màu xanh lam 11x8 cm
Chậu để bàn mini Origami | Wax màu xanh lam 11x8 cm
Mã: CDC000437
Chậu để bàn mini Origami | Wax màu xanh cổ vịt 11x8 cm
Chậu để bàn mini Origami | Wax màu xanh cổ vịt 11x8 cm
Mã: CDC000436
Bộ 4 chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu xanh viền vàng đồng
Bộ 4 chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu xanh viền vàng đồng
Mã: CDC000330
Bộ 4 chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xanh nhạt viền vàng đồng
Bộ 4 chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xanh nhạt viền vàng đồng
Mã: CDC000325
Bộ 4 chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng hồng viền vàng đồng
Bộ 4 chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng hồng viền vàng đồng
Mã: CDC000320
Bộ 4 chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu đen nhám miệng trắng viền vàng đồng
Bộ 4 chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu đen nhám miệng trắng viền vàng đồng
Mã: CDC000315
Bộ 4 chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xám viền vàng đồng
Bộ 4 chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xám viền vàng đồng
Mã: CDC000310
Bộ 4 chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xanh lá
Bộ 4 chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xanh lá
Mã: CDC000305
Bộ 4 chậu thân trụ bo tròn đáy | Màu đen nhám
Bộ 4 chậu thân trụ bo tròn đáy | Màu đen nhám
Mã: CDC000300
Bộ 2 chậu tròn hoạ tiết đặc biệt | Màu tự nhiên
Bộ 2 chậu tròn hoạ tiết đặc biệt | Màu tự nhiên
Mã: CDC000293
Chậu để bàn mini Origami - 278 | 11x8 cm | Màu trắng
Chậu để bàn mini Origami - 278 | 11x8 cm | Màu trắng
Mã: CDC000278
Chậu để bàn mini Origami  - 276 | 11x8 cm | Màu xanh lá
Chậu để bàn mini Origami - 276 | 11x8 cm | Màu xanh lá
Mã: CDC000276
Chậu để bàn mini Origami - 240 | 11x8 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 240 | 11x8 cm | Màu xám
Mã: CDC000240
Chậu để bàn mini Origami - 239 | 11x8 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 239 | 11x8 cm | Màu xám
Mã: CDC000239
Chậu để bàn mini Origami - 238 | 11x8 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 238 | 11x8 cm | Màu xám
Mã: CDC000238
Chậu để bàn mini Origami - 236 | 11x8 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 236 | 11x8 cm | Màu xám
Mã: CDC000236
Chậu tròn hoạ tiết đặc biệt | Màu vàng đồng
Chậu tròn hoạ tiết đặc biệt | Màu vàng đồng
Mã: CDC000114
Chậu hình trứng hoạ tiết chevron | Màu xanh
Chậu hình trứng hoạ tiết chevron | Màu xanh
Mã: CDC000113
Chậu hình trứng hoạ tiết chevron | Màu hồng
Chậu hình trứng hoạ tiết chevron | Màu hồng
Mã: CDC000112
Chậu hình trứng hoạ tiết chevron | Màu đen
Chậu hình trứng hoạ tiết chevron | Màu đen
Mã: CDC000111
Chậu hình trứng hoạ tiết chevron | Màu trắng
Chậu hình trứng hoạ tiết chevron | Màu trắng
Mã: CDC000110
Chậu hình trứng hoạ tiết chevron | Màu vàng đồng
Chậu hình trứng hoạ tiết chevron | Màu vàng đồng
Mã: CDC000109
Chậu hình trứng sơn hoạ tiết vương miện | Màu vàng đồng
Chậu hình trứng sơn hoạ tiết vương miện | Màu vàng đồng
Mã: CDC000108
Chậu hình trứng sơn họa tiết vương miện | Màu xanh
Chậu hình trứng sơn họa tiết vương miện | Màu xanh
Mã: CDC000107
Chậu hình trứng sơn hoạ tiết vương miện | Màu hồng
Chậu hình trứng sơn hoạ tiết vương miện | Màu hồng
Mã: CDC000106
Chậu hình trứng sơn hoạ tiết vương miện | Màu trắng
Chậu hình trứng sơn hoạ tiết vương miện | Màu trắng
Mã: CDC000105
Chậu hình trứng sơn hoạ tiết vương miện | Màu đen
Chậu hình trứng sơn hoạ tiết vương miện | Màu đen
Mã: CDC000104
Bộ 3 chậu hình trụ hoạ tiết đặc biệt | Màu tự nhiên
Bộ 3 chậu hình trụ hoạ tiết đặc biệt | Màu tự nhiên
Mã: CXM000095
Chậu hình trứng sơn miệng | Màu vàng đồng
Chậu hình trứng sơn miệng | Màu vàng đồng
Mã: CDC000094
Chậu hình trứng sơn viền miệng | Màu trắng
Chậu hình trứng sơn viền miệng | Màu trắng
Mã: CDC000093
Chậu hình trụ sơn miệng | Màu vàng đồng
Chậu hình trụ sơn miệng | Màu vàng đồng
Mã: CDC000092
Chậu hình giọt nước sơn vương miện | Màu trắng
Chậu hình giọt nước sơn vương miện | Màu trắng
Mã: CDC000090
Chậu hình giọt nước sơn vương miện | Màu xanh
Chậu hình giọt nước sơn vương miện | Màu xanh
Mã: CDC000089
Chậu hình giọt nước sơn vương miện | Màu xanh mint
Chậu hình giọt nước sơn vương miện | Màu xanh mint
Mã: CDC000088
Chậu hình giọt nước sơn kiểu | Màu trắng đen
Chậu hình giọt nước sơn kiểu | Màu trắng đen
Mã: CDC000087
Chậu hình giọt nước sơn đáy | Màu trắng
Chậu hình giọt nước sơn đáy | Màu trắng
Mã: CDC000086
Chậu hình giọt nước sơn vương miện | Màu vàng
Chậu hình giọt nước sơn vương miện | Màu vàng
Mã: CDC000085
Bộ 2 chậu thân trụ bo tròn đáy sơn vương miện | Màu vàng đồng
Bộ 2 chậu thân trụ bo tròn đáy sơn vương miện | Màu vàng đồng
Mã: CDC000083
Chậu xi măng thân trụ bo tròn đáy | trắng | sơn họa tiết đen
Chậu xi măng thân trụ bo tròn đáy | trắng | sơn họa tiết đen
Mã: CDC000076

Chậu xi măng nhẹ

Chậu xi măng tròn vát đáy | sơn đen 40 x 34
Chậu xi măng tròn vát đáy | sơn đen 40 x 34
Mã: CXN000451
Chậu xi măng tròn vát đáy | sơn đen 50 x 43
Chậu xi măng tròn vát đáy | sơn đen 50 x 43
Mã: CXN000450
Chậu xi măng tròn vát đáy | sơn đen 63 x 52
Chậu xi măng tròn vát đáy | sơn đen 63 x 52
Mã: CXN000449
Chậu xi măng tròn vát đáy | sơn đen
Chậu xi măng tròn vát đáy | sơn đen
Mã: CXN000448
Chậu xi măng quả trám | wax nâu trắng 27 x 43
Chậu xi măng quả trám | wax nâu trắng 27 x 43
Mã: CXN000447
Chậu xi măng quả trám | wax nâu trắng 35 x 55
Chậu xi măng quả trám | wax nâu trắng 35 x 55
Mã: CXN000446
Chậu xi măng quả trám | wax nâu trắng 45 x 70
Chậu xi măng quả trám | wax nâu trắng 45 x 70
Mã: CXN000445
Chậu xi măng quả trám | wax nâu trắng
Chậu xi măng quả trám | wax nâu trắng
Mã: CXN000444
Bộ 3 chậu xi măng hình chum họa tiết | Wax nâu đất
Bộ 3 chậu xi măng hình chum họa tiết | Wax nâu đất
Mã: CXN000440
Bộ 4 chậu thân trụ đắp bo tròn đáy | Màu trắng đen
Bộ 4 chậu thân trụ đắp bo tròn đáy | Màu trắng đen
Mã: CXN000431
Bộ 3 chậu xi măng hình trụ họa tiết đặc biệt | Wax xanh đá
Bộ 3 chậu xi măng hình trụ họa tiết đặc biệt | Wax xanh đá
Mã: CXN000423
Bộ 3 chậu xi măng hình nón cụt họa tiết caro | Wax xanh đá
Bộ 3 chậu xi măng hình nón cụt họa tiết caro | Wax xanh đá
Mã: CXN000419
Bộ 5 chậu xi măng quả trám dáng cao họa tiết caro | Màu vàng đồng
Bộ 5 chậu xi măng quả trám dáng cao họa tiết caro | Màu vàng đồng
Mã: CXN000413
Bộ 4 chậu xi măng thân trụ bo tròn đáy | Màu xám khói đậm
Bộ 4 chậu xi măng thân trụ bo tròn đáy | Màu xám khói đậm
Mã: CXN000408
Bộ 4 chậu xi măng thân trụ bo tròn đáy | Màu tự nhiên
Bộ 4 chậu xi măng thân trụ bo tròn đáy | Màu tự nhiên
Mã: CXN000403
Bộ 3 chậu xi măng tròn vát đáy | Màu xám khói
Bộ 3 chậu xi măng tròn vát đáy | Màu xám khói
Mã: CXN000399
Bộ 3 chậu xi măng tròn vát đáy | Màu đen
Bộ 3 chậu xi măng tròn vát đáy | Màu đen
Mã: CXN000395
Bộ 4 chậu xi măng hình trụ nguyên bản | Màu xám khói
Bộ 4 chậu xi măng hình trụ nguyên bản | Màu xám khói
Mã: CXN000390
Bộ 4 chậu tròn trơn | Màu xám khói
Bộ 4 chậu tròn trơn | Màu xám khói
Mã: CXN000385
Bộ 4 chậu tròn trơn | Màu đen
Bộ 4 chậu tròn trơn | Màu đen
Mã: CXN000380
Chậu xi măng đắp hình đầu đạn | Màu cam đen 38x60 cm
Chậu xi măng đắp hình đầu đạn | Màu cam đen 38x60 cm
Mã: CXN000379
Chậu xi măng hình trụ nguyên bản sơn wax | Màu nâu đỏ 30x28 cm
Chậu xi măng hình trụ nguyên bản sơn wax | Màu nâu đỏ 30x28 cm
Mã: CXN000374
Bộ 2 chậu xi măng đắp hình quả trám | Màu cam đen
Bộ 2 chậu xi măng đắp hình quả trám | Màu cam đen
Mã: CXN000371
Bộ 3 chậu xi măng đắp hình quả trám | Màu đỏ đô
Bộ 3 chậu xi măng đắp hình quả trám | Màu đỏ đô
Mã: CXN000367
Bộ 2 chậu xi măng đắp thân trụ bo tròn đáy | Màu cam đen
Bộ 2 chậu xi măng đắp thân trụ bo tròn đáy | Màu cam đen
Mã: CXN000360
Đôn xi măng trơn dáng cao | Màu tự nhiên 30x65 cm
Đôn xi măng trơn dáng cao | Màu tự nhiên 30x65 cm
Mã: CXN000358
Chậu xi măng dáng trụ tròn loe miệng | Màu xám đen 50x50 cm
Chậu xi măng dáng trụ tròn loe miệng | Màu xám đen 50x50 cm
Mã: CXN000357
Đôn xi măng tròn hình quân cờ | Màu xám khói 35x45 cm
Đôn xi măng tròn hình quân cờ | Màu xám khói 35x45 cm
Mã: CXN000356
Đôn xi măng sơn trơn | Màu đen 38x47 cm
Đôn xi măng sơn trơn | Màu đen 38x47 cm
Mã: CXN000355
Bộ 3 chậu xi măng thân trụ bo tròn đáy sơn wax | Màu xanh rêu đậm
Bộ 3 chậu xi măng thân trụ bo tròn đáy sơn wax | Màu xanh rêu đậm
Mã: CXN000347
Đôn xi măng trụ tròn hoa văn caro | Màu xám 40x46 cm
Đôn xi măng trụ tròn hoa văn caro | Màu xám 40x46 cm
Mã: CXN000346
Bộ 4 chậu xi măng thân trụ bo tròn đáy wax chỉ ngang | Màu xanh đá
Bộ 4 chậu xi măng thân trụ bo tròn đáy wax chỉ ngang | Màu xanh đá
Mã: CXN000342
Bộ 2 chậu xi măng tròn vát đáy | Màu tự nhiên
Bộ 2 chậu xi măng tròn vát đáy | Màu tự nhiên
Mã: CXN000335
Bộ 3 chậu xi măng tròn vát đáy | Màu tự nhiên
Bộ 3 chậu xi măng tròn vát đáy | Màu tự nhiên
Mã: CXN000296
Bộ 2 chậu xi măng hình chữ nhật | Màu tự nhiên
Bộ 2 chậu xi măng hình chữ nhật | Màu tự nhiên
Mã: CXN000287
Bộ 4 chậu hình gáo trơn | Màu tự nhiên
Bộ 4 chậu hình gáo trơn | Màu tự nhiên
Mã: CXM000158
Bộ 2 chậu hình quả trám vân caro | Màu tự nhiên
Bộ 2 chậu hình quả trám vân caro | Màu tự nhiên
Mã: CXM000103
Bộ 4 chậu tròn trơn | Màu tự nhiên
Bộ 4 chậu tròn trơn | Màu tự nhiên
Mã: CXM000102
Bộ 3 chậu hình thang vát đáy | Màu xám tro
Bộ 3 chậu hình thang vát đáy | Màu xám tro
Mã: XDM000101
Bộ 3 chậu hình thang vát đáy | Màu đen tuyền
Bộ 3 chậu hình thang vát đáy | Màu đen tuyền
Mã: XDM000100
Bộ 2 chậu hình quả trám hoạ tiết sọc dọc | Màu xám tro
Bộ 2 chậu hình quả trám hoạ tiết sọc dọc | Màu xám tro
Mã: CXM000098
Bộ 4 chậu hình trụ nguyên bản | Màu tự nhiên
Bộ 4 chậu hình trụ nguyên bản | Màu tự nhiên
Mã: CDC000097
Bộ 3 chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu cam xám
Bộ 3 chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu cam xám
Mã: CDC000096
Chậu hình gáo kèm đế | Màu trắng
Chậu hình gáo kèm đế | Màu trắng
Mã: CDC000091
Chậu xi măng sơn sáp hình bát | xanh đá
Chậu xi măng sơn sáp hình bát | xanh đá
Mã: CXN000050
Chậu xi măng nhẹ tròn tạo kiểu nung sôi | vàng đen
Chậu xi măng nhẹ tròn tạo kiểu nung sôi | vàng đen
Mã: CXN000041
Chậu xi măng hình trụ ống đánh sáp | Xám đá
Chậu xi măng hình trụ ống đánh sáp | Xám đá
Mã: CXN000023
Chậu xi măng nhẹ hình trụ bầu đáy | Xám mây
Chậu xi măng nhẹ hình trụ bầu đáy | Xám mây
Mã: CXN000020
Bình xi măng nhẹ hình trụ vuông cao | Xám Trắng
Bình xi măng nhẹ hình trụ vuông cao | Xám Trắng
Mã: CXN000019
Chậu hình quả trám vân caro | Nâu đồng
Chậu hình quả trám vân caro | Nâu đồng
Mã: CXN000018
Chậu xi măng nhẹ hoa văn caro | Trắng sữa
Chậu xi măng nhẹ hoa văn caro | Trắng sữa
Mã: CXN000009
Bộ 4 chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xám
Bộ 4 chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xám
Mã: CXN000004
Chậu xi măng nhẹ hình trụ bo đáy | Nâu đồng
Chậu xi măng nhẹ hình trụ bo đáy | Nâu đồng
Mã: CXN000003

Chậu xi măng đá mài

Bộ 2 chậu đá mài hình trụ | Màu trắng đá đen
Bộ 2 chậu đá mài hình trụ | Màu trắng đá đen
Mã: XDM000290
Bộ 3 chậu đá mài hình thang vát đáy | Màu tự nhiên
Bộ 3 chậu đá mài hình thang vát đáy | Màu tự nhiên
Mã: CXM000099
Bộ 4 chậu đá mài thân trụ bo đáy | Màu trắng
Bộ 4 chậu đá mài thân trụ bo đáy | Màu trắng
Mã: XDM000082
Chậu xi măng đá mài dáng cao | Màu hồng ngọc
Chậu xi măng đá mài dáng cao | Màu hồng ngọc
Mã: XDM000042

Chậu TDANG

Bộ chậu cảnh để bàn mini | TDANG | Màu xanh mint
Bộ chậu cảnh để bàn mini | TDANG | Màu xanh mint
Mã: TDA000200
Bộ chậu cảnh để bàn mini | TDANG | Màu hồng pastel
Bộ chậu cảnh để bàn mini | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: TDA000199
Chậu để bàn xi măng dáng tròn trơn | TDANG | Màu tự nhiên
Chậu để bàn xi măng dáng tròn trơn | TDANG | Màu tự nhiên
Mã: TDA000198
Chậu để bàn xi măng dáng trụ tròn trơn bo đáy | TDANG | Màu tự nhiên
Chậu để bàn xi măng dáng trụ tròn trơn bo đáy | TDANG | Màu tự nhiên
Mã: TDA000197
Chậu trụ để bàn mini | TDANG | Màu xám
Chậu trụ để bàn mini | TDANG | Màu xám
Mã: TDA000187
Chậu để bàn xi măng dáng tròn trơn | TDANG | Màu hồng pastel
Chậu để bàn xi măng dáng tròn trơn | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: CXM000171
Chậu để bàn xi măng dáng trụ tròn hoạ tiết gân lá | TDANG | Màu hồng pastel
Chậu để bàn xi măng dáng trụ tròn hoạ tiết gân lá | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: CXM000170
Chậu để bàn xi măng dáng trụ vát đáy họa tiết lập thể | TDANG | Màu hồng pastel
Chậu để bàn xi măng dáng trụ vát đáy họa tiết lập thể | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: CXM000169
Chậu để bàn xi măng dáng trụ vát đáy hoạ tiết đặc biệt | TDANG | Màu hồng pastel
Chậu để bàn xi măng dáng trụ vát đáy hoạ tiết đặc biệt | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: CXM000168
Chậu để bàn xi măng dáng trụ tròn trơn bo đáy | TDANG | Màu hồng pastel
Chậu để bàn xi măng dáng trụ tròn trơn bo đáy | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: CXM000167
Chậu xi măng để bàn hình tứ giác | TDANG | Màu hồng pastel
Chậu xi măng để bàn hình tứ giác | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: CXM000165
Chậu xi măng để bàn hình ngũ giác | TDANG | Màu hồng pastel
Chậu xi măng để bàn hình ngũ giác | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: CXM000164

Chậu công trình

Chậu xi măng hình quả trám | Màu tự nhiên 60x55 cm
Chậu xi măng hình quả trám | Màu tự nhiên 60x55 cm
Mã: CXM000163
Bộ 2 chậu hình giọt nước trơn | Màu tự nhiên
Bộ 2 chậu hình giọt nước trơn | Màu tự nhiên
Mã: CXM000116
Chậu hình quả trám vân caro | Màu vàng đồng
Chậu hình quả trám vân caro | Màu vàng đồng
Mã: CXM000084