Chậu xi măng nhẹ

Chậu xi măng hình quả trám | Màu tự nhiên 50x45 cm
Chậu xi măng hình quả trám | Màu tự nhiên 50x45 cm
Mã: CXN000338
Chậu xi măng tròn vát đáy | Màu tự nhiên 59x41 cm
Chậu xi măng tròn vát đáy | Màu tự nhiên 59x41 cm
Mã: CXN000337
Chậu xi măng tròn vát đáy | Màu tự nhiên 75x51 cm
Chậu xi măng tròn vát đáy | Màu tự nhiên 75x51 cm
Mã: CXN000336
Chậu xi măng tròn vát đáy | Màu tự nhiên 40x33.5 cm
Chậu xi măng tròn vát đáy | Màu tự nhiên 40x33.5 cm
Mã: CXN000299
Chậu xi măng tròn vát đáy | Màu tự nhiên 53x44.5 cm
Chậu xi măng tròn vát đáy | Màu tự nhiên 53x44.5 cm
Mã: CXN000298
Chậu xi măng tròn vát đáy | Màu tự nhiên 68.5x57 cm
Chậu xi măng tròn vát đáy | Màu tự nhiên 68.5x57 cm
Mã: CXN000297
Chậu xi măng hình chữ nhật | Màu tự nhiên 60x30 cm
Chậu xi măng hình chữ nhật | Màu tự nhiên 60x30 cm
Mã: CXN000289
Chậu xi măng hình chữ nhật | Màu tự nhiên 80x40 cm
Chậu xi măng hình chữ nhật | Màu tự nhiên 80x40 cm
Mã: CXN000288
Chậu hình gáo trơn | Màu tự nhiên 19x17 cm
Chậu hình gáo trơn | Màu tự nhiên 19x17 cm
Mã: CXM000162
Chậu hình gáo trơn | Màu tự nhiên 32x24 cm
Chậu hình gáo trơn | Màu tự nhiên 32x24 cm
Mã: CXM000161
Chậu hình giọt nước trơn | Màu tự nhiên 25x35 cm
Chậu hình giọt nước trơn | Màu tự nhiên 25x35 cm
Mã: CXM000153
Chậu tròn trơn | Màu tự nhiên 28x30 cm
Chậu tròn trơn | Màu tự nhiên 28x30 cm
Mã: CXM000145
Chậu hình thang vát đáy | Màu xám tro 25x47 cm
Chậu hình thang vát đáy | Màu xám tro 25x47 cm
Mã: XDM000142
Chậu hình thang vát đáy | Màu đen tuyền 25x47 cm
Chậu hình thang vát đáy | Màu đen tuyền 25x47 cm
Mã: XDM000139
Chậu hình quả trám hoạ tiết sọc dọc | Màu xám tro 42x30 cm
Chậu hình quả trám hoạ tiết sọc dọc | Màu xám tro 42x30 cm
Mã: CXM000137
Chậu hình trụ nguyên bản | Màu tự nhiên 33x40 cm
Chậu hình trụ nguyên bản | Màu tự nhiên 33x40 cm
Mã: CDC000134
Chậu hình trụ nguyên bản | Màu tự nhiên 22x25 cm
Chậu hình trụ nguyên bản | Màu tự nhiên 22x25 cm
Mã: CDC000133
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu cam xám 40x40 cm
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu cam xám 40x40 cm
Mã: CDC000131
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu cam xám 30x30 cm
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu cam xám 30x30 cm
Mã: CDC000130
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xám 20x20 cm
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xám 20x20 cm
Mã: CXN000120
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xám 30x30 cm
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xám 30x30 cm
Mã: CXN000119
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xám 40x40 cm
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xám 40x40 cm
Mã: CXN000118
Chậu hình gáo kèm đế | Màu trắng
Chậu hình gáo kèm đế | Màu trắng
Mã: CDC000091

Chậu hoạ tiết

Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu đen viền vàng đồng 20x20 cm
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu đen viền vàng đồng 20x20 cm
Mã: CDC000334
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu đen viền vàng đồng 30x30 cm
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu đen viền vàng đồng 30x30 cm
Mã: CDC000333
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu đen viền vàng đồng 40x40 cm
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu đen viền vàng đồng 40x40 cm
Mã: CDC000332
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu đen viền vàng đồng 50x50 cm
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu đen viền vàng đồng 50x50 cm
Mã: CDC000331
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xanh nhạt viền vàng đồng 20x20 cm
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xanh nhạt viền vàng đồng 20x20 cm
Mã: CDC000329
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xanh nhạt viền vàng đồng 30x30 cm
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xanh nhạt viền vàng đồng 30x30 cm
Mã: CDC000328
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xanh nhạt viền vàng đồng 40x40 cm
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xanh nhạt viền vàng đồng 40x40 cm
Mã: CDC000327
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xám viền vàng đồng 50x50 cm
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xám viền vàng đồng 50x50 cm
Mã: CDC000326
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng hồng viền vàng đồng 20x20 cm
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng hồng viền vàng đồng 20x20 cm
Mã: CDC000324
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng hồng viền vàng đồng 30x30 cm
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng hồng viền vàng đồng 30x30 cm
Mã: CDC000323
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng hồng viền vàng đồng 40x40 cm
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng hồng viền vàng đồng 40x40 cm
Mã: CDC000322
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng hồng viền vàng đồng 50x50 cm
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng hồng viền vàng đồng 50x50 cm
Mã: CDC000321
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu đen nhám miệng trắng viền vàng đồng 20x20 cm
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu đen nhám miệng trắng viền vàng đồng 20x20 cm
Mã: CDC000319
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu đen nhám miệng trắng viền vàng đồng 30x30 cm
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu đen nhám miệng trắng viền vàng đồng 30x30 cm
Mã: CDC000318
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu đen nhám miệng trắng viền vàng đồng 40x40 cm
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu đen nhám miệng trắng viền vàng đồng 40x40 cm
Mã: CDC000317
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu đen nhám miệng trắng viền vàng đồng 50x50 cm
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu đen nhám miệng trắng viền vàng đồng 50x50 cm
Mã: CDC000316
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xám viền vàng đồng 20x20 cm
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xám viền vàng đồng 20x20 cm
Mã: CDC000314
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xám viền vàng đồng 30x30 cm
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xám viền vàng đồng 30x30 cm
Mã: CDC000313
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xám viền vàng đồng 40x40 cm
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xám viền vàng đồng 40x40 cm
Mã: CDC000312
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xám viền vàng đồng 50x50 cm
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xám viền vàng đồng 50x50 cm
Mã: CDC000311
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xanh lá 20x20 cm
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xanh lá 20x20 cm
Mã: CDC000309
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xanh lá 30x30 cm
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xanh lá 30x30 cm
Mã: CDC000308
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xanh lá 40x40 cm
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xanh lá 40x40 cm
Mã: CDC000307
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xanh lá 50x50 cm
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xanh lá 50x50 cm
Mã: CDC000306
Chậu thân trụ bo tròn đáy | Màu đen nhám 20x20 cm
Chậu thân trụ bo tròn đáy | Màu đen nhám 20x20 cm
Mã: CDC000304
Chậu thân trụ bo tròn đáy | Màu đen nhám 30x30 cm
Chậu thân trụ bo tròn đáy | Màu đen nhám 30x30 cm
Mã: CDC000303
Chậu thân trụ bo tròn đáy | Màu đen nhám 40x40 cm
Chậu thân trụ bo tròn đáy | Màu đen nhám 40x40 cm
Mã: CDC000302
Chậu thân trụ bo tròn đáy | Màu đen nhám 50x50 cm
Chậu thân trụ bo tròn đáy | Màu đen nhám 50x50 cm
Mã: CDC000301
Chậu tròn hoạ tiết đặc biệt | Màu tự nhiên 16x16 cm
Chậu tròn hoạ tiết đặc biệt | Màu tự nhiên 16x16 cm
Mã: CDC000295
Chậu tròn hoạ tiết đặc biệt | Màu tự nhiên 28x28 cm
Chậu tròn hoạ tiết đặc biệt | Màu tự nhiên 28x28 cm
Mã: CDC000294
Chậu để bàn mini Origami - 278 | 11x8 cm | Màu trắng
Chậu để bàn mini Origami - 278 | 11x8 cm | Màu trắng
Mã: CDC000278
Chậu để bàn mini Origami - 276 | 11x8 cm | Màu xanh lá
Chậu để bàn mini Origami - 276 | 11x8 cm | Màu xanh lá
Mã: CDC000276
Chậu để bàn mini Origami - 240 | 11x8 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 240 | 11x8 cm | Màu xám
Mã: CDC000240
Chậu để bàn mini Origami - 239 | 11x8 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 239 | 11x8 cm | Màu xám
Mã: CDC000239
Chậu để bàn mini Origami - 238 | 11x8 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 238 | 11x8 cm | Màu xám
Mã: CDC000238
Chậu để bàn mini Origami - 236 | 11x8 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 236 | 11x8 cm | Màu xám
Mã: CDC000236
Chậu thân trụ bo đáy sơn vương miện | Màu xám đen 30x30 cm
Chậu thân trụ bo đáy sơn vương miện | Màu xám đen 30x30 cm
Mã: CDC000152
Chậu thân trụ bo đáy sơn vương miện | Màu xám đen 20x20 cm
Chậu thân trụ bo đáy sơn vương miện | Màu xám đen 20x20 cm
Mã: CDC000151
Chậu hình trụ hoạ tiết đặc biệt | Màu tự nhiên 40x40 cm
Chậu hình trụ hoạ tiết đặc biệt | Màu tự nhiên 40x40 cm
Mã: CXM000129
Chậu hình trụ hoạ tiết đặc biệt | Màu tự nhiên 30x30 cm
Chậu hình trụ hoạ tiết đặc biệt | Màu tự nhiên 30x30 cm
Mã: CXM000128
Chậu hình trụ hoạ tiết đặc biệt | Màu tự nhiên 20x20 cm
Chậu hình trụ hoạ tiết đặc biệt | Màu tự nhiên 20x20 cm
Mã: CXM000127
Chậu thân trụ bo đáy sơn vương miện | Màu vàng đồng 30x30 cm
Chậu thân trụ bo đáy sơn vương miện | Màu vàng đồng 30x30 cm
Mã: CDC000126
Chậu thân trụ bo đáy sơn vương miện | Màu vàng đồng 20x20 cm
Chậu thân trụ bo đáy sơn vương miện | Màu vàng đồng 20x20 cm
Mã: CDC000125
Chậu tròn hoạ tiết đặc biệt | Màu vàng đồng
Chậu tròn hoạ tiết đặc biệt | Màu vàng đồng
Mã: CDC000114
Chậu hình trứng hoạ tiết chevron | Màu xanh
Chậu hình trứng hoạ tiết chevron | Màu xanh
Mã: CDC000113
Chậu hình trứng hoạ tiết chevron | Màu hồng
Chậu hình trứng hoạ tiết chevron | Màu hồng
Mã: CDC000112
Chậu hình trứng hoạ tiết chevron | Màu đen
Chậu hình trứng hoạ tiết chevron | Màu đen
Mã: CDC000111
Chậu hình trứng hoạ tiết chevron | Màu trắng
Chậu hình trứng hoạ tiết chevron | Màu trắng
Mã: CDC000110
Chậu hình trứng hoạ tiết chevron | Màu vàng đồng
Chậu hình trứng hoạ tiết chevron | Màu vàng đồng
Mã: CDC000109
Chậu hình trứng sơn hoạ tiết vương miện | Màu vàng đồng
Chậu hình trứng sơn hoạ tiết vương miện | Màu vàng đồng
Mã: CDC000108
Chậu hình trứng sơn họa tiết vương miện | Màu xanh
Chậu hình trứng sơn họa tiết vương miện | Màu xanh
Mã: CDC000107
Chậu hình trứng sơn hoạ tiết vương miện | Màu hồng
Chậu hình trứng sơn hoạ tiết vương miện | Màu hồng
Mã: CDC000106
Chậu hình trứng sơn hoạ tiết vương miện | Màu trắng
Chậu hình trứng sơn hoạ tiết vương miện | Màu trắng
Mã: CDC000105
Chậu hình trứng sơn hoạ tiết vương miện | Màu đen
Chậu hình trứng sơn hoạ tiết vương miện | Màu đen
Mã: CDC000104
Chậu hình trứng sơn miệng | Màu vàng đồng
Chậu hình trứng sơn miệng | Màu vàng đồng
Mã: CDC000094
Chậu hình trứng sơn viền miệng | Màu trắng
Chậu hình trứng sơn viền miệng | Màu trắng
Mã: CDC000093
Chậu hình trụ sơn miệng | Màu vàng đồng
Chậu hình trụ sơn miệng | Màu vàng đồng
Mã: CDC000092
Chậu hình giọt nước sơn vương miện | Màu trắng
Chậu hình giọt nước sơn vương miện | Màu trắng
Mã: CDC000090
Chậu hình giọt nước sơn vương miện | Màu xanh
Chậu hình giọt nước sơn vương miện | Màu xanh
Mã: CDC000089
Chậu hình giọt nước sơn vương miện | Màu xanh mint
Chậu hình giọt nước sơn vương miện | Màu xanh mint
Mã: CDC000088
Chậu hình giọt nước sơn kiểu | Màu trắng đen
Chậu hình giọt nước sơn kiểu | Màu trắng đen
Mã: CDC000087
Chậu hình giọt nước sơn đáy | Màu trắng
Chậu hình giọt nước sơn đáy | Màu trắng
Mã: CDC000086
Chậu hình giọt nước sơn vương miện | Màu vàng
Chậu hình giọt nước sơn vương miện | Màu vàng
Mã: CDC000085
Chậu để bàn mini Origami - 281 | 15x11 cm | Màu xanh lá cây
Chậu để bàn mini Origami - 281 | 15x11 cm | Màu xanh lá cây
Mã: CDC000281
Chậu để bàn mini Origami - 280 | 6x5,5 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 280 | 6x5,5 cm | Màu xám
Mã: CDC000280
Chậu để bàn mini Origami - 279 | 11x8 cm | Màu vàng
Chậu để bàn mini Origami - 279 | 11x8 cm | Màu vàng
Mã: CDC000279
Chậu để bàn mini Origami - 277 | 11x8 cm | Màu hồng
Chậu để bàn mini Origami - 277 | 11x8 cm | Màu hồng
Mã: CDC000277
Chậu để bàn mini Origami - 272 | 11x8 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 272 | 11x8 cm | Màu xám
Mã: CDC000272
Chậu để bàn mini Origami - 271 | 11x8 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 271 | 11x8 cm | Màu xám
Mã: CDC000271
Chậu để bàn mini Origami - 270 | 9x11 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 270 | 9x11 cm | Màu xám
Mã: CDC000270
Chậu để bàn mini Origami - 269 | 6,5x6 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 269 | 6,5x6 cm | Màu xám
Mã: CDC000269
Chậu để bàn mini Origami - 268 | 9x7 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 268 | 9x7 cm | Màu xám
Mã: CDC000268
Chậu để bàn mini Origami - 267 | 15x11 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 267 | 15x11 cm | Màu xám
Mã: CDC000267
Chậu để bàn mini Origami - 266 | 15x11 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 266 | 15x11 cm | Màu xám
Mã: CDC000266
Chậu để bàn mini Origami - 265 | 15x11 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 265 | 15x11 cm | Màu xám
Mã: CDC000265
Chậu để bàn mini Origami - 255 | 11x8 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 255 | 11x8 cm | Màu xám
Mã: CDC000255
Chậu để bàn mini Origami - 254 | 11x8 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 254 | 11x8 cm | Màu xám
Mã: CDC000254
Chậu để bàn mini Origami - 253 | 11x8 cm | Màu xanh dương
Chậu để bàn mini Origami - 253 | 11x8 cm | Màu xanh dương
Mã: CDC000253
Chậu để bàn mini Origami - 252 | 15x11 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 252 | 15x11 cm | Màu xám
Mã: CDC000252
Chậu để bàn mini Origami - 251 | 15x11 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 251 | 15x11 cm | Màu xám
Mã: CDC000251

Chậu xi măng đá mài

Chậu đá mài hình trụ màu trắng đá đen 45x30 cm
Chậu đá mài hình trụ màu trắng đá đen 45x30 cm
Mã: XDM000292
Chậu đá mài hình trụ màu trắng đá đen 59x44 cm
Chậu đá mài hình trụ màu trắng đá đen 59x44 cm
Mã: XDM000291
Chậu đá mài hình thang vát đáy | Màu tự nhiên 45x93 cm
Chậu đá mài hình thang vát đáy | Màu tự nhiên 45x93 cm
Mã: CXM000157
Chậu đá mài hình thang vát đáy | Màu tự nhiên 34x62 cm
Chậu đá mài hình thang vát đáy | Màu tự nhiên 34x62 cm
Mã: CXM000156
Chậu đá mài hình thang vát đáy | Màu tự nhiên 25x47 cm
Chậu đá mài hình thang vát đáy | Màu tự nhiên 25x47 cm
Mã: CXM000155
Chậu đá mài thân trụ bo tròn đáy | Màu trắng 40x40 cm
Chậu đá mài thân trụ bo tròn đáy | Màu trắng 40x40 cm
Mã: XDM000123
Chậu đá mài thân trụ bo tròn đáy | Màu trắng 30x30 cm
Chậu đá mài thân trụ bo tròn đáy | Màu trắng 30x30 cm
Mã: XDM000122
Chậu đá mài thân trụ bo tròn đáy | Màu trắng 20x20 cm
Chậu đá mài thân trụ bo tròn đáy | Màu trắng 20x20 cm
Mã: XDM000121

Bộ sưu tập

Chậu hoa nghệ thuật - 286
Chậu hoa nghệ thuật - 286
Mã: BST000286
Chậu hoa nghệ thuật - 285
Chậu hoa nghệ thuật - 285
Mã: BST000285
Chậu hoa nghệ thuật - 284
Chậu hoa nghệ thuật - 284
Mã: BST000284
Chậu hoa nghệ thuật - 283
Chậu hoa nghệ thuật - 283
Mã: BST000283
Chậu hoa nghệ thuật - 282
Chậu hoa nghệ thuật - 282
Mã: BST000282
Chậu cây kim ngân - 168
Chậu cây kim ngân - 168
Mã: BST000228
Chậu cây cau tiểu trâm - 192
Chậu cây cau tiểu trâm - 192
Mã: BST000226
Chậu cây cau tiểu trâm - 191
Chậu cây cau tiểu trâm - 191
Mã: BST000225
Chậu cây lưỡi mèo - 197
Chậu cây lưỡi mèo - 197
Mã: BST000224
Chậu cây tùng la hán - 194
Chậu cây tùng la hán - 194
Mã: BST000223
Chậu cây kim ngân - 195
Chậu cây kim ngân - 195
Mã: BST000222
Chậu cây kim ngân - 198
Chậu cây kim ngân - 198
Mã: BST000221
Chậu cây cau tiểu trâm - 193
Chậu cây cau tiểu trâm - 193
Mã: BST000220
Chậu cây bàng Sing - 131
Chậu cây bàng Sing - 131
Mã: BST000219
Chậu cây bàng sing - 123
Chậu cây bàng sing - 123
Mã: BST000218
Chậu cây kim tiền - 094
Chậu cây kim tiền - 094
Mã: BST000217
Chậu cây kim tiền - 104
Chậu cây kim tiền - 104
Mã: BST000216
Chậu kim tiền - 092
Chậu kim tiền - 092
Mã: BST000215
Chậu cây trầu bà - 107
Chậu cây trầu bà - 107
Mã: BST000214
Chậu cây hạnh phúc - 133
Chậu cây hạnh phúc - 133
Mã: BST000213
Chậu lưỡi hổ nhỏ - 121
Chậu lưỡi hổ nhỏ - 121
Mã: BST000211
Chậu cây hạnh phúc - 145
Chậu cây hạnh phúc - 145
Mã: BST000210
Chậu cây lưỡi hổ - 153
Chậu cây lưỡi hổ - 153
Mã: BST000209
Chậu kim ngân để bàn - 177
Chậu kim ngân để bàn - 177
Mã: BST000205
Chậu cây xương rồng - 275
Chậu cây xương rồng - 275
Mã: BST000275
Chậu cây kim ngân - 274
Chậu cây kim ngân - 274
Mã: BST000274
Chậu cây cau tiểu trâm - 273
Chậu cây cau tiểu trâm - 273
Mã: BST000273
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 193
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 193
Mã: BST000264
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 191
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 191
Mã: BST000263
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 192
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 192
Mã: BST000262
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 193
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 193
Mã: BST000261
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 192
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 192
Mã: BST000260
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 191
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 191
Mã: BST000259
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 192
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 192
Mã: BST000258
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 193
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 193
Mã: BST000257
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 191
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 191
Mã: BST000256

Chậu TDANG

Combo 3 chậu xi măng để bàn | TDANG | Màu hồng pastel
Combo 3 chậu xi măng để bàn | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: TDA000234
Combo 2 chậu xi măng dáng trụ tròn trơn bo đáy | TDANG
Combo 2 chậu xi măng dáng trụ tròn trơn bo đáy | TDANG
Mã: TDA000233
Combo 2 chậu xi măng dáng tròn trơn | TDANG
Combo 2 chậu xi măng dáng tròn trơn | TDANG
Mã: TDA000232
Combo 3 chậu xi măng để bàn nhiều dáng | TDANG
Combo 3 chậu xi măng để bàn nhiều dáng | TDANG
Mã: TDA000206
Bộ chậu cảnh để bàn thạch cao | TDANG | Màu xanh mint
Bộ chậu cảnh để bàn thạch cao | TDANG | Màu xanh mint
Mã: TDA000200
Bộ chậu cảnh để bàn thạch cao | TDANG | Màu hồng pastel
Bộ chậu cảnh để bàn thạch cao | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: TDA000199
Chậu để bàn xi măng dáng tròn trơn | TDANG | Màu tự nhiên
Chậu để bàn xi măng dáng tròn trơn | TDANG | Màu tự nhiên
Mã: TDA000198
Chậu để bàn xi măng dáng trụ tròn trơn bo đáy | TDANG | Màu tự nhiên
Chậu để bàn xi măng dáng trụ tròn trơn bo đáy | TDANG | Màu tự nhiên
Mã: TDA000197
Chậu để bàn thạch cao dáng trụ vát đáy hoạ tiết lập thể | TDANG | Màu xanh mint
Chậu để bàn thạch cao dáng trụ vát đáy hoạ tiết lập thể | TDANG | Màu xanh mint
Mã: TDA000194
Chậu trụ để bàn thạch cao | TDANG | Màu xám
Chậu trụ để bàn thạch cao | TDANG | Màu xám
Mã: TDA000187
Chậu trụ để bàn thạch cao | TDANG | Sơn màu trắng 11x11 cm
Chậu trụ để bàn thạch cao | TDANG | Sơn màu trắng 11x11 cm
Mã: TDA000186
Chậu trụ để bàn thạch cao | TDANG | Sơn màu trắng 15x15 cm
Chậu trụ để bàn thạch cao | TDANG | Sơn màu trắng 15x15 cm
Mã: TDA000185
Chậu trụ để bàn thạch cao | TDANG | Sơn màu trắng 17x17 cm
Chậu trụ để bàn thạch cao | TDANG | Sơn màu trắng 17x17 cm
Mã: TDA000184
Chậu trụ để bàn thạch cao | TDANG | Sơn màu đen 11x11 cm
Chậu trụ để bàn thạch cao | TDANG | Sơn màu đen 11x11 cm
Mã: TDA000182
Chậu trụ để bàn thạch cao | TDANG | Sơn màu đen 15x15 cm
Chậu trụ để bàn thạch cao | TDANG | Sơn màu đen 15x15 cm
Mã: TDA000181
Chậu trụ để bàn thạch cao | TDANG | Sơn màu đen 17x17 cm
Chậu trụ để bàn thạch cao | TDANG | Sơn màu đen 17x17 cm
Mã: TDA000180
Chậu để bàn xi măng dáng trụ tròn | TDANG | Màu tự nhiên 12x12cm
Chậu để bàn xi măng dáng trụ tròn | TDANG | Màu tự nhiên 12x12cm
Mã: TDA000178
Chậu để bàn xi măng dáng trụ tròn | TDANG | Màu tự nhiên 13x14cm
Chậu để bàn xi măng dáng trụ tròn | TDANG | Màu tự nhiên 13x14cm
Mã: TDA000177
Chậu để bàn xi măng dáng tròn trơn | TDANG | Màu hồng pastel
Chậu để bàn xi măng dáng tròn trơn | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: CXM000171
Chậu để bàn xi măng dáng tròn hoạ tiết gân lá | TDANG | Màu hồng pastel
Chậu để bàn xi măng dáng tròn hoạ tiết gân lá | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: CXM000170
Chậu để bàn xi măng dáng trụ vát đáy họa tiết lập thể | TDANG | Màu hồng pastel
Chậu để bàn xi măng dáng trụ vát đáy họa tiết lập thể | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: CXM000169
Chậu để bàn xi măng dáng trụ vát đáy hoạ tiết đặc biệt | TDANG | Màu hồng pastel
Chậu để bàn xi măng dáng trụ vát đáy hoạ tiết đặc biệt | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: CXM000168
Chậu để bàn xi măng dáng trụ tròn trơn bo đáy | TDANG | Màu hồng pastel
Chậu để bàn xi măng dáng trụ tròn trơn bo đáy | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: CXM000167
Chậu để bàn thạch cao tứ giác | TDANG | Màu hồng pastel
Chậu để bàn thạch cao tứ giác | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: CXM000165
Chậu để bàn thạch cao ngũ giác | TDANG | Màu hồng pastel
Chậu để bàn thạch cao ngũ giác | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: CXM000164

Chậu công trình

Chậu xi măng hình quả trám | Màu tự nhiên 60x55 cm
Chậu xi măng hình quả trám | Màu tự nhiên 60x55 cm
Mã: CXM000163
Chậu hình gáo trơn | Màu tự nhiên 54x43 cm
Chậu hình gáo trơn | Màu tự nhiên 54x43 cm
Mã: CXM000160
Chậu hình gáo trơn | Màu tự nhiên 82x57 cm
Chậu hình gáo trơn | Màu tự nhiên 82x57 cm
Mã: CXM000159
Chậu hình giọt nước trơn | Màu tự nhiên 37x51 cm
Chậu hình giọt nước trơn | Màu tự nhiên 37x51 cm
Mã: CXM000154
Chậu hình quả trám vân caro | Màu xám tro 60x55 cm
Chậu hình quả trám vân caro | Màu xám tro 60x55 cm
Mã: CXM000150
Chậu hình quả trám vân caro | Màu xám tro 40x35 cm
Chậu hình quả trám vân caro | Màu xám tro 40x35 cm
Mã: CXM000149
Chậu tròn trơn | Màu tự nhiên 65x70 cm
Chậu tròn trơn | Màu tự nhiên 65x70 cm
Mã: CXM000148
Chậu tròn trơn | Màu tự nhiên 50x55 cm
Chậu tròn trơn | Màu tự nhiên 50x55 cm
Mã: CXM000147
Chậu tròn trơn | Màu tự nhiên 38x42,5 cm
Chậu tròn trơn | Màu tự nhiên 38x42,5 cm
Mã: CXM000146
Chậu hình thang vát đáy | Màu xám tro 45x93 cm
Chậu hình thang vát đáy | Màu xám tro 45x93 cm
Mã: XDM000144
Chậu hình thang vát đáy | Màu xám tro 34x62 cm
Chậu hình thang vát đáy | Màu xám tro 34x62 cm
Mã: XDM000143
Chậu hình thang vát đáy | Màu đen tuyền 45x93 cm
Chậu hình thang vát đáy | Màu đen tuyền 45x93 cm
Mã: XDM000141
Chậu hình thang vát đáy | Màu đen tuyền 34x62 cm
Chậu hình thang vát đáy | Màu đen tuyền 34x62 cm
Mã: XDM000140
Chậu hình quả trám hoạ tiết sọc dọc | Màu xám tro 56x50 cm
Chậu hình quả trám hoạ tiết sọc dọc | Màu xám tro 56x50 cm
Mã: CXM000138
Chậu hình trụ nguyên bản | Màu tự nhiên 58x70 cm
Chậu hình trụ nguyên bản | Màu tự nhiên 58x70 cm
Mã: CDC000136
Chậu hình trụ nguyên bản | Màu tự nhiên 45x55 cm
Chậu hình trụ nguyên bản | Màu tự nhiên 45x55 cm
Mã: CDC000135
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu cam xám 50x50 cm
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu cam xám 50x50 cm
Mã: CDC000132
Chậu đá mài thân trụ bo tròn đáy | Màu trắng 50x50 cm
Chậu đá mài thân trụ bo tròn đáy | Màu trắng 50x50 cm
Mã: XDM000124
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xám 50x50 cm
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xám 50x50 cm
Mã: CXN000117
Chậu hình quả trám vân caro | Màu vàng đồng
Chậu hình quả trám vân caro | Màu vàng đồng
Mã: CXM000084

Đất trồng
Đất trồng
Mã: DT000010

Phụ Kiện

Cây móng rồng
Cây móng rồng
Mã: CC000009
Cây cẩm nhung - Cây may mắn
Cây cẩm nhung - Cây may mắn
Mã: CC000008
Sen đá kim cương
Sen đá kim cương
Mã: CC000007
Xương rồng trứng chim
Xương rồng trứng chim
Mã: CC000006
Cây xương rồng
Cây xương rồng
Mã: CC000005
Cây lưỡi hổ
Cây lưỡi hổ
Mã: CC000004
Cây hạnh phúc
Cây hạnh phúc
Mã: CC000003