Chậu xi măng nhẹ

Chậu xi măng hình quả trám | Màu tự nhiên 50x45 cm
Chậu xi măng hình quả trám | Màu tự nhiên 50x45 cm
Mã: CXN000338
Chậu hình gáo kèm đế | Màu trắng
Chậu hình gáo kèm đế | Màu trắng
Mã: CDC000091
Chậu xi măng nhẹ thân trụ bo tròn đáy | trắng | sơn viền đen
Chậu xi măng nhẹ thân trụ bo tròn đáy | trắng | sơn viền đen
Mã: CXN000078
Chậu xi măng nhẹ tròn hình bát | nâu đất
Chậu xi măng nhẹ tròn hình bát | nâu đất
Mã: CXN000066
Chậu xi măng nhẹ tròn hình bát | trắng xám
Chậu xi măng nhẹ tròn hình bát | trắng xám
Mã: CXN000065
Chậu xi măng nhẹ tròn thon đáy hoa văn | trắng xám
Chậu xi măng nhẹ tròn thon đáy hoa văn | trắng xám
Mã: CXN000064
Chậu xi măng nhẹ tròn vát đáy | trắng
Chậu xi măng nhẹ tròn vát đáy | trắng
Mã: CXN000061
Chậu xi măng nhẹ tròn kẻ dọc | xanh đá
Chậu xi măng nhẹ tròn kẻ dọc | xanh đá
Mã: CXN000060
Chậu xi măng nhẹ vuông | xám ghi
Chậu xi măng nhẹ vuông | xám ghi
Mã: CXN000059
Chậu xi măng nhẹ tròn kẻ ngang | trắng nâu nhạt
Chậu xi măng nhẹ tròn kẻ ngang | trắng nâu nhạt
Mã: CXN000057
Chậu xi măng nhẹ tròn vát miệng | trắng xám
Chậu xi măng nhẹ tròn vát miệng | trắng xám
Mã: CXN000056
Chậu xi măng nhẹ trụ tròn | trắng
Chậu xi măng nhẹ trụ tròn | trắng
Mã: CXN000055
Chậu xi măng nhẹ vát đáy hình thang | trắng
Chậu xi măng nhẹ vát đáy hình thang | trắng
Mã: CXN000054
Chậu xi măng nhẹ tròn kim cương | nâu bóng
Chậu xi măng nhẹ tròn kim cương | nâu bóng
Mã: CXN000053
Chậu xi măng nhẹ vòng tròn lồi | trắng
Chậu xi măng nhẹ vòng tròn lồi | trắng
Mã: CXN000052
Chậu xi măng nhẹ trụ tròn đường kẻ đứng | trắng xám
Chậu xi măng nhẹ trụ tròn đường kẻ đứng | trắng xám
Mã: CXN000051
Chậu xi măng sơn sáp hình bát | xanh đá
Chậu xi măng sơn sáp hình bát | xanh đá
Mã: CXN000050
Chậu xi măng sơn tay bóng | vàng xanh
Chậu xi măng sơn tay bóng | vàng xanh
Mã: CXN000049
Chậu xi măng sơn tay bóng | xanh ngọc
Chậu xi măng sơn tay bóng | xanh ngọc
Mã: CXN000048
Chậu xi măng cao sơn cổ | vàng đen
Chậu xi măng cao sơn cổ | vàng đen
Mã: CXN000045
Chậu xi măng nhẹ tròn vát miệng | xám tối
Chậu xi măng nhẹ tròn vát miệng | xám tối
Mã: CXN000044
Chậu xi măng nhẹ tròn tạo kiểu nung sôi | vàng đen
Chậu xi măng nhẹ tròn tạo kiểu nung sôi | vàng đen
Mã: CXN000041
Chậu xi măng nhẹ tròn | nâu đồng đen
Chậu xi măng nhẹ tròn | nâu đồng đen
Mã: CXN000039
Chậu xi măng nhẹ tròn kiểu lu | nâu đồng đen
Chậu xi măng nhẹ tròn kiểu lu | nâu đồng đen
Mã: CXN000038
Chậu xi măng nhẹ tròn vân tự nhiên | trắng
Chậu xi măng nhẹ tròn vân tự nhiên | trắng
Mã: CXN000037
Chậu xi măng nhẹ tròn sơn bóng vân | vàng cam
Chậu xi măng nhẹ tròn sơn bóng vân | vàng cam
Mã: CXN000036
Chậu xi măng nhẹ tròn sơn bóng | đen đồng
Chậu xi măng nhẹ tròn sơn bóng | đen đồng
Mã: CXN000035
Chậu xi măng nhẹ hình trụ cao vân sơn | Trắng nâu
Chậu xi măng nhẹ hình trụ cao vân sơn | Trắng nâu
Mã: CXN000032
Chậu xi măng nhẹ hình trụ cao sơn bóng | xanh ngọc
Chậu xi măng nhẹ hình trụ cao sơn bóng | xanh ngọc
Mã: CXN000031
Chậu xi măng nhẹ hình trụ cao sơn bóng | vàng cam
Chậu xi măng nhẹ hình trụ cao sơn bóng | vàng cam
Mã: CXN000030
Chậu xi măng nhẹ cao tròn đáy | trắng
Chậu xi măng nhẹ cao tròn đáy | trắng
Mã: CXN000029
Chậu xi măng nhẹ tròn kiểu lu | Cam vân
Chậu xi măng nhẹ tròn kiểu lu | Cam vân
Mã: CXN000028
Chậu xi măng nhẹ tròn kiểu lu | Xám vân
Chậu xi măng nhẹ tròn kiểu lu | Xám vân
Mã: CXN000027
Chậu xi măng nhẹ vuông tròn | cam ngọt
Chậu xi măng nhẹ vuông tròn | cam ngọt
Mã: CXN000026
Chậu xi măng nhẹ trụ tròn vát đáy | Xám ghi
Chậu xi măng nhẹ trụ tròn vát đáy | Xám ghi
Mã: CXN000025
Chậu xi măng nhẹ thấp | Trắng
Chậu xi măng nhẹ thấp | Trắng
Mã: CXN000024

Bộ sưu tập

Chậu hoa nghệ thuật - 286
Chậu hoa nghệ thuật - 286
Mã: BST000286
Chậu hoa nghệ thuật - 285
Chậu hoa nghệ thuật - 285
Mã: BST000285
Chậu hoa nghệ thuật - 284
Chậu hoa nghệ thuật - 284
Mã: BST000284
Chậu hoa nghệ thuật - 283
Chậu hoa nghệ thuật - 283
Mã: BST000283
Chậu hoa nghệ thuật - 282
Chậu hoa nghệ thuật - 282
Mã: BST000282
Chậu cây kim ngân - 168
Chậu cây kim ngân - 168
Mã: BST000228
Chậu cây cau tiểu trâm - 192
Chậu cây cau tiểu trâm - 192
Mã: BST000226
Chậu cây cau tiểu trâm - 191
Chậu cây cau tiểu trâm - 191
Mã: BST000225
Chậu cây lưỡi mèo - 197
Chậu cây lưỡi mèo - 197
Mã: BST000224
Chậu cây tùng la hán - 194
Chậu cây tùng la hán - 194
Mã: BST000223
Chậu cây kim ngân - 195
Chậu cây kim ngân - 195
Mã: BST000222
Chậu cây kim ngân - 198
Chậu cây kim ngân - 198
Mã: BST000221
Chậu cây cau tiểu trâm - 193
Chậu cây cau tiểu trâm - 193
Mã: BST000220
Chậu cây bàng Sing - 131
Chậu cây bàng Sing - 131
Mã: BST000219
Chậu cây bàng sing - 123
Chậu cây bàng sing - 123
Mã: BST000218
Chậu cây kim tiền - 094
Chậu cây kim tiền - 094
Mã: BST000217
Chậu cây kim tiền - 104
Chậu cây kim tiền - 104
Mã: BST000216
Chậu kim tiền - 092
Chậu kim tiền - 092
Mã: BST000215
Chậu cây trầu bà - 107
Chậu cây trầu bà - 107
Mã: BST000214
Chậu cây hạnh phúc - 133
Chậu cây hạnh phúc - 133
Mã: BST000213
Chậu lưỡi hổ nhỏ - 121
Chậu lưỡi hổ nhỏ - 121
Mã: BST000211
Chậu cây hạnh phúc - 145
Chậu cây hạnh phúc - 145
Mã: BST000210
Chậu cây lưỡi hổ - 153
Chậu cây lưỡi hổ - 153
Mã: BST000209
Chậu kim ngân để bàn - 177
Chậu kim ngân để bàn - 177
Mã: BST000205
Chậu cây xương rồng - 275
Chậu cây xương rồng - 275
Mã: BST000275
Chậu cây kim ngân - 274
Chậu cây kim ngân - 274
Mã: BST000274
Chậu cây cau tiểu trâm - 273
Chậu cây cau tiểu trâm - 273
Mã: BST000273
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 193
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 193
Mã: BST000264
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 191
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 191
Mã: BST000263
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 192
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 192
Mã: BST000262
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 193
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 193
Mã: BST000261
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 192
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 192
Mã: BST000260
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 191
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 191
Mã: BST000259
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 192
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 192
Mã: BST000258
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 193
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 193
Mã: BST000257
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 191
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 191
Mã: BST000256
Bộ chậu cây tùng thơm + xương rồng - 200
Bộ chậu cây tùng thơm + xương rồng - 200
Mã: BST000231
Bộ chậu cây vạn tuế mini + cây lan tim - 199
Bộ chậu cây vạn tuế mini + cây lan tim - 199
Mã: BST000230
Chậu cây tùng la hán - 196
Chậu cây tùng la hán - 196
Mã: BST000229
Chậu cây ngũ gia bì + cây cau tiểu trâm - TDA000191
Chậu cây ngũ gia bì + cây cau tiểu trâm - TDA000191
Mã: BST000227
Chậu cây hồng môn - 094
Chậu cây hồng môn - 094
Mã: BST000212
Chậu cây dây nhện - 094
Chậu cây dây nhện - 094
Mã: BST000208
Chậu cây dương xỉ - 127
Chậu cây dương xỉ - 127
Mã: BST000207

Chậu hoạ tiết

Chậu để bàn mini Origami - 278 | 11x8 cm | Màu trắng
Chậu để bàn mini Origami - 278 | 11x8 cm | Màu trắng
Mã: CDC000278
Chậu để bàn mini Origami - 276 | 11x8 cm | Màu xanh lá
Chậu để bàn mini Origami - 276 | 11x8 cm | Màu xanh lá
Mã: CDC000276
Chậu để bàn mini Origami - 240 | 11x8 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 240 | 11x8 cm | Màu xám
Mã: CDC000240
Chậu để bàn mini Origami - 239 | 11x8 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 239 | 11x8 cm | Màu xám
Mã: CDC000239
Chậu để bàn mini Origami - 238 | 11x8 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 238 | 11x8 cm | Màu xám
Mã: CDC000238
Chậu để bàn mini Origami - 236 | 11x8 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 236 | 11x8 cm | Màu xám
Mã: CDC000236
Chậu tròn hoạ tiết đặc biệt | Màu vàng đồng
Chậu tròn hoạ tiết đặc biệt | Màu vàng đồng
Mã: CDC000114
Chậu hình trứng hoạ tiết chevron | Màu xanh
Chậu hình trứng hoạ tiết chevron | Màu xanh
Mã: CDC000113
Chậu hình trứng hoạ tiết chevron | Màu hồng
Chậu hình trứng hoạ tiết chevron | Màu hồng
Mã: CDC000112
Chậu hình trứng hoạ tiết chevron | Màu đen
Chậu hình trứng hoạ tiết chevron | Màu đen
Mã: CDC000111
Chậu hình trứng hoạ tiết chevron | Màu trắng
Chậu hình trứng hoạ tiết chevron | Màu trắng
Mã: CDC000110
Chậu hình trứng hoạ tiết chevron | Màu vàng đồng
Chậu hình trứng hoạ tiết chevron | Màu vàng đồng
Mã: CDC000109
Chậu hình trứng sơn hoạ tiết vương miện | Màu vàng đồng
Chậu hình trứng sơn hoạ tiết vương miện | Màu vàng đồng
Mã: CDC000108
Chậu hình trứng sơn họa tiết vương miện | Màu xanh
Chậu hình trứng sơn họa tiết vương miện | Màu xanh
Mã: CDC000107
Chậu hình trứng sơn hoạ tiết vương miện | Màu hồng
Chậu hình trứng sơn hoạ tiết vương miện | Màu hồng
Mã: CDC000106
Chậu hình trứng sơn hoạ tiết vương miện | Màu trắng
Chậu hình trứng sơn hoạ tiết vương miện | Màu trắng
Mã: CDC000105
Chậu hình trứng sơn hoạ tiết vương miện | Màu đen
Chậu hình trứng sơn hoạ tiết vương miện | Màu đen
Mã: CDC000104
Chậu hình trứng sơn miệng | Màu vàng đồng
Chậu hình trứng sơn miệng | Màu vàng đồng
Mã: CDC000094
Chậu hình trứng sơn viền miệng | Màu trắng
Chậu hình trứng sơn viền miệng | Màu trắng
Mã: CDC000093
Chậu hình trụ sơn miệng | Màu vàng đồng
Chậu hình trụ sơn miệng | Màu vàng đồng
Mã: CDC000092
Chậu hình giọt nước sơn vương miện | Màu trắng
Chậu hình giọt nước sơn vương miện | Màu trắng
Mã: CDC000090
Chậu hình giọt nước sơn vương miện | Màu xanh
Chậu hình giọt nước sơn vương miện | Màu xanh
Mã: CDC000089
Chậu hình giọt nước sơn vương miện | Màu xanh mint
Chậu hình giọt nước sơn vương miện | Màu xanh mint
Mã: CDC000088
Chậu hình giọt nước sơn kiểu | Màu trắng đen
Chậu hình giọt nước sơn kiểu | Màu trắng đen
Mã: CDC000087
Chậu hình giọt nước sơn đáy | Màu trắng
Chậu hình giọt nước sơn đáy | Màu trắng
Mã: CDC000086
Chậu hình giọt nước sơn vương miện | Màu vàng
Chậu hình giọt nước sơn vương miện | Màu vàng
Mã: CDC000085
Chậu để bàn mini Origami - 281 | 15x11 cm | Màu xanh lá cây
Chậu để bàn mini Origami - 281 | 15x11 cm | Màu xanh lá cây
Mã: CDC000281
Chậu để bàn mini Origami - 280 | 6x5,5 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 280 | 6x5,5 cm | Màu xám
Mã: CDC000280
Chậu để bàn mini Origami - 279 | 11x8 cm | Màu vàng
Chậu để bàn mini Origami - 279 | 11x8 cm | Màu vàng
Mã: CDC000279
Chậu để bàn mini Origami - 277 | 11x8 cm | Màu hồng
Chậu để bàn mini Origami - 277 | 11x8 cm | Màu hồng
Mã: CDC000277
Chậu để bàn mini Origami - 272 | 11x8 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 272 | 11x8 cm | Màu xám
Mã: CDC000272
Chậu để bàn mini Origami - 271 | 11x8 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 271 | 11x8 cm | Màu xám
Mã: CDC000271
Chậu để bàn mini Origami - 270 | 9x11 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 270 | 9x11 cm | Màu xám
Mã: CDC000270
Chậu để bàn mini Origami - 269 | 6,5x6 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 269 | 6,5x6 cm | Màu xám
Mã: CDC000269
Chậu để bàn mini Origami - 268 | 9x7 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 268 | 9x7 cm | Màu xám
Mã: CDC000268
Chậu để bàn mini Origami - 267 | 15x11 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 267 | 15x11 cm | Màu xám
Mã: CDC000267
Chậu để bàn mini Origami - 266 | 15x11 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 266 | 15x11 cm | Màu xám
Mã: CDC000266
Chậu để bàn mini Origami - 265 | 15x11 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 265 | 15x11 cm | Màu xám
Mã: CDC000265
Chậu để bàn mini Origami - 255 | 11x8 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 255 | 11x8 cm | Màu xám
Mã: CDC000255
Chậu để bàn mini Origami - 254 | 11x8 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 254 | 11x8 cm | Màu xám
Mã: CDC000254
Chậu để bàn mini Origami - 253 | 11x8 cm | Màu xanh dương
Chậu để bàn mini Origami - 253 | 11x8 cm | Màu xanh dương
Mã: CDC000253
Chậu để bàn mini Origami - 252 | 15x11 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 252 | 15x11 cm | Màu xám
Mã: CDC000252
Chậu để bàn mini Origami - 251 | 15x11 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 251 | 15x11 cm | Màu xám
Mã: CDC000251
Chậu để bàn mini Origami - 250 | 15x11 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 250 | 15x11 cm | Màu xám
Mã: CDC000250
Chậu để bàn mini Origami - 249 | 15x11 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 249 | 15x11 cm | Màu xám
Mã: CDC000249
Chậu để bàn mini Origami - 248 | 15x11 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 248 | 15x11 cm | Màu xám
Mã: CDC000248
Chậu để bàn mini Origami - 247 | 15x11 cm | Màu hồng pastel
Chậu để bàn mini Origami - 247 | 15x11 cm | Màu hồng pastel
Mã: CDC000247
Chậu để bàn mini Origami - 246 | 15x11 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 246 | 15x11 cm | Màu xám
Mã: CDC000246
Chậu để bàn mini Origami - 245 | 15x11 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 245 | 15x11 cm | Màu xám
Mã: CDC000245
Chậu để bàn mini Origami - 244 | 11x8 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 244 | 11x8 cm | Màu xám
Mã: CDC000244
Chậu để bàn mini Origami - 243 | 11x8 cm | Màu tím
Chậu để bàn mini Origami - 243 | 11x8 cm | Màu tím
Mã: CDC000243
Chậu để bàn mini Origami - 242 | 11x8 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 242 | 11x8 cm | Màu xám
Mã: CDC000242
Chậu để bàn mini Origami - 241 | 11x8 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 241 | 11x8 cm | Màu xám
Mã: CDC000241
Chậu để bàn mini Origami - 237 | 11x8 cm | Màu xám
Chậu để bàn mini Origami - 237 | 11x8 cm | Màu xám
Mã: CDC000237
Chậu để bàn mini Origami - 235 | 11x8 cm | Màu vàng
Chậu để bàn mini Origami - 235 | 11x8 cm | Màu vàng
Mã: CDC000235
Chậu xi măng nhẹ hình trứng | Màu mận | Sơn trắng đen
Chậu xi măng nhẹ hình trứng | Màu mận | Sơn trắng đen
Mã: CDC000080
Chậu xi măng thân trụ bo tròn đáy | đen | sơn kiểu
Chậu xi măng thân trụ bo tròn đáy | đen | sơn kiểu
Mã: CDC000077
Chậu xi măng thân trụ bo tròn đáy | trắng | sơn họa tiết đen
Chậu xi măng thân trụ bo tròn đáy | trắng | sơn họa tiết đen
Mã: CDC000076
Chậu xi măng nhẹ thân trụ bo tròn đáy | sơn đen hồng
Chậu xi măng nhẹ thân trụ bo tròn đáy | sơn đen hồng
Mã: CDC000075
Chậu xi măng thân trụ bo tròn đáy | xám | sơn đen trắng
Chậu xi măng thân trụ bo tròn đáy | xám | sơn đen trắng
Mã: CDC000074
Chậu xi măng thân trụ bo tròn đáy | xám | sơn kẻ ngang
Chậu xi măng thân trụ bo tròn đáy | xám | sơn kẻ ngang
Mã: CDC000073
Chậu xi măng thân trụ bo tròn đáy | trắng | sơn sọc
Chậu xi măng thân trụ bo tròn đáy | trắng | sơn sọc
Mã: CDC000072
Chậu xi măng thân trụ bo tròn đáy | trắng | vẽ sơn xanh
Chậu xi măng thân trụ bo tròn đáy | trắng | vẽ sơn xanh
Mã: CDC000071
Chậu xi măng thân trụ bo tròn đáy | xám | son trắng đáy
Chậu xi măng thân trụ bo tròn đáy | xám | son trắng đáy
Mã: CDC000070
Chậu xi măng thân trụ bo tròn đáy | xám | son vẽ
Chậu xi măng thân trụ bo tròn đáy | xám | son vẽ
Mã: CDC000069
Chậu xi măng hình trứng | xam | họa tiết trắng
Chậu xi măng hình trứng | xam | họa tiết trắng
Mã: CDC000068
Chậu xi măng nhẹ hình trứng | đen | sơn kẻ trắng ngang
Chậu xi măng nhẹ hình trứng | đen | sơn kẻ trắng ngang
Mã: CDC000067

Chậu TDANG

Combo 3 chậu xi măng để bàn | TDANG | Màu hồng pastel
Combo 3 chậu xi măng để bàn | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: TDA000234
Combo 2 chậu xi măng dáng trụ tròn trơn bo đáy | TDANG
Combo 2 chậu xi măng dáng trụ tròn trơn bo đáy | TDANG
Mã: TDA000233
Combo 2 chậu xi măng dáng tròn trơn | TDANG
Combo 2 chậu xi măng dáng tròn trơn | TDANG
Mã: TDA000232
Combo 3 chậu xi măng để bàn nhiều dáng | TDANG
Combo 3 chậu xi măng để bàn nhiều dáng | TDANG
Mã: TDA000206
Bộ chậu cảnh để bàn thạch cao | TDANG | Màu xanh mint
Bộ chậu cảnh để bàn thạch cao | TDANG | Màu xanh mint
Mã: TDA000200
Bộ chậu cảnh để bàn thạch cao | TDANG | Màu hồng pastel
Bộ chậu cảnh để bàn thạch cao | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: TDA000199
Chậu để bàn xi măng dáng tròn trơn | TDANG | Màu tự nhiên
Chậu để bàn xi măng dáng tròn trơn | TDANG | Màu tự nhiên
Mã: TDA000198
Chậu để bàn xi măng dáng trụ tròn trơn bo đáy | TDANG | Màu tự nhiên
Chậu để bàn xi măng dáng trụ tròn trơn bo đáy | TDANG | Màu tự nhiên
Mã: TDA000197
Chậu để bàn thạch cao dáng trụ vát đáy hoạ tiết lập thể | TDANG | Màu xanh mint
Chậu để bàn thạch cao dáng trụ vát đáy hoạ tiết lập thể | TDANG | Màu xanh mint
Mã: TDA000194
Chậu trụ để bàn thạch cao | TDANG | Màu xám
Chậu trụ để bàn thạch cao | TDANG | Màu xám
Mã: TDA000187
Chậu để bàn xi măng dáng tròn trơn | TDANG | Màu hồng pastel
Chậu để bàn xi măng dáng tròn trơn | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: CXM000171
Chậu để bàn xi măng dáng tròn hoạ tiết gân lá | TDANG | Màu hồng pastel
Chậu để bàn xi măng dáng tròn hoạ tiết gân lá | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: CXM000170
Chậu để bàn xi măng dáng trụ vát đáy họa tiết lập thể | TDANG | Màu hồng pastel
Chậu để bàn xi măng dáng trụ vát đáy họa tiết lập thể | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: CXM000169
Chậu để bàn xi măng dáng trụ vát đáy hoạ tiết đặc biệt | TDANG | Màu hồng pastel
Chậu để bàn xi măng dáng trụ vát đáy hoạ tiết đặc biệt | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: CXM000168
Chậu để bàn xi măng dáng trụ tròn trơn bo đáy | TDANG | Màu hồng pastel
Chậu để bàn xi măng dáng trụ tròn trơn bo đáy | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: CXM000167
Chậu để bàn thạch cao tứ giác | TDANG | Màu hồng pastel
Chậu để bàn thạch cao tứ giác | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: CXM000165
Chậu để bàn thạch cao ngũ giác | TDANG | Màu hồng pastel
Chậu để bàn thạch cao ngũ giác | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: CXM000164
Combo 3 chậu để bàn thạch cao nhiều dáng | TDANG
Combo 3 chậu để bàn thạch cao nhiều dáng | TDANG
Mã: TDA000204
Combo 3 chậu để bàn thạch cao hình vuông | TDANG
Combo 3 chậu để bàn thạch cao hình vuông | TDANG
Mã: TDA000203
Combo 3 chậu để bàn thạch cao lục giác | TDANG
Combo 3 chậu để bàn thạch cao lục giác | TDANG
Mã: TDA000202
Combo 3 chậu để bàn thạch cao dáng trụ vát đáy hoạ tiết lập thể | TDANG
Combo 3 chậu để bàn thạch cao dáng trụ vát đáy hoạ tiết lập thể | TDANG
Mã: TDA000201
Chậu để bàn thạch cao dáng trụ vát đáy hoạ tiết lập thể | TDANG | Màu đen
Chậu để bàn thạch cao dáng trụ vát đáy hoạ tiết lập thể | TDANG | Màu đen
Mã: TDA000196
Chậu để bàn thạch cao dáng trụ vát đáy họa tiết lập thể | TDANG | Màu hồng pastel
Chậu để bàn thạch cao dáng trụ vát đáy họa tiết lập thể | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: TDA000195
Chậu để bàn thạch cao hình vuông | TDANG | Màu xanh mint
Chậu để bàn thạch cao hình vuông | TDANG | Màu xanh mint
Mã: TDA000193
Chậu để bàn thạch cao hình vuông | TDANG | Màu đen
Chậu để bàn thạch cao hình vuông | TDANG | Màu đen
Mã: TDA000192
Chậu để bàn thạch cao hình vuông | TDANG | Màu hồng pastel
Chậu để bàn thạch cao hình vuông | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: TDA000191
Chậu để bàn thạch cao lục giác | TDANG | Màu đen
Chậu để bàn thạch cao lục giác | TDANG | Màu đen
Mã: TDA000190
Chậu để bàn thạch cao lục giác | TDANG | Màu xanh mint
Chậu để bàn thạch cao lục giác | TDANG | Màu xanh mint
Mã: TDA000189
Chậu để bàn thạch cao lục giác | TDANG | Màu hồng pastel
Chậu để bàn thạch cao lục giác | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: TDA000188
Chậu để bàn xi măng dáng vuông | TDANG | Màu hồng pastel
Chậu để bàn xi măng dáng vuông | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: CXM000166

Chậu công trình

Chậu xi măng hình quả trám | Màu tự nhiên 60x55 cm
Chậu xi măng hình quả trám | Màu tự nhiên 60x55 cm
Mã: CXM000163
Chậu hình quả trám vân caro | Màu vàng đồng
Chậu hình quả trám vân caro | Màu vàng đồng
Mã: CXM000084
Chậu xi măng hình trụ họa tiết màu đồng
Chậu xi măng hình trụ họa tiết màu đồng
Mã: CXM000081
Chậu xi măng thân trụ bo tròn đáy | xám | sơn viền trắng
Chậu xi măng thân trụ bo tròn đáy | xám | sơn viền trắng
Mã: CXM000079

Đất trồng
Đất trồng
Mã: DT000010

Phụ Kiện

Cây móng rồng
Cây móng rồng
Mã: CC000009
Cây cẩm nhung - Cây may mắn
Cây cẩm nhung - Cây may mắn
Mã: CC000008
Sen đá kim cương
Sen đá kim cương
Mã: CC000007
Xương rồng trứng chim
Xương rồng trứng chim
Mã: CC000006
Cây xương rồng
Cây xương rồng
Mã: CC000005
Cây lưỡi hổ
Cây lưỡi hổ
Mã: CC000004
Cây hạnh phúc
Cây hạnh phúc
Mã: CC000003

Chậu xi măng đá mài

Chậu xi măng tròn | ghi bóng
Chậu xi măng tròn | ghi bóng
Mã: XDM000063
Chậu xi măng tròn | ghi đá
Chậu xi măng tròn | ghi đá
Mã: XDM000062
Bình xi măng hình trụ ống | ghi xám
Bình xi măng hình trụ ống | ghi xám
Mã: XDM000058
Chậu xi măng hình trụ đứng cao | trắng xám
Chậu xi măng hình trụ đứng cao | trắng xám
Mã: XDM000047
Chậu xi măng miệng loe | trắng xám
Chậu xi măng miệng loe | trắng xám
Mã: XDM000046
Chậu xi măng đá mài hình trụ thấp | trắng xám
Chậu xi măng đá mài hình trụ thấp | trắng xám
Mã: XDM000043
Chậu xi măng đá mài sơn kiểu | hồng ngọc
Chậu xi măng đá mài sơn kiểu | hồng ngọc
Mã: XDM000042
Chậu xi măng nhẹ đá mài tròn | xám
Chậu xi măng nhẹ đá mài tròn | xám
Mã: XDM000040
Chậu xi măng đá mài 2ly thấp | trắng
Chậu xi măng đá mài 2ly thấp | trắng
Mã: XDM000034
Chậu xi măng đá mài nhẹ hình trụ cao | vàng đồng
Chậu xi măng đá mài nhẹ hình trụ cao | vàng đồng
Mã: XDM000033

Chậu sợi thủy tinh tròn hoa văn | xanh đá
Chậu sợi thủy tinh tròn hoa văn | xanh đá
Mã: 000002
Chậu sợi thủy tinh tạo kiểu | vàng đồng
Chậu sợi thủy tinh tạo kiểu | vàng đồng
Mã: 000001